Uutiset

Tällä sivulla kerromme seurakunnan toimintaan liittyviä uutisia: henkilömuutoksia, tiloihin liittyviä uudistuksia ja muuta, mikä ansaitsee tulla uutisoiduksi.

Uutislistaukseen

Arkkulehto

23.9.2020 12.25

Kirkon vanhalla hautausmaalla otetaan käyttöön uudenlainen hautaustapa.

Kirkon vanhalle hautausmaalle on varattu alue arkkulehdolle. Se toimii samalla periaatteella kuin alueella jo oleva uurnalehto. Alueelta lunastetulle hautapaikalle ei tule kukkaistutuksia eikä kynttilöitä, eikä myöskään kiveä tai muistomerkkiä, vaan arkkulehdon yhteiseen muistokiveen liitetään laatta, jossa on vainajan nimi.  Hautapaikat sijaitsevat laajalla alueella lähellä vanhoja hautamuistomerkkejä.