Kaste

Kaste, vanhastaan ristiäiset, on kirkon pyhä toimitus. Sakramentissa kastettava saa lahjaksi armon. Hänestä tulee Jumalan lapsi ja maailmanlaajan Kristuksen kirkon jäsen.

Kasteessa tulee  papin ja huoltajien lisäksi olla läsnä kaksi kummia tai muuta henkilöä (yli 15v), jotka toimimvat kasteen todistajina. Lapsi tarvitsee vähintään yksi kummi, joka ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä.  Lisäksi kummina voi toimia myös henkilö, joka kuuluu luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkokuntaan. 

Kaste on perinteisesti perhejuhla, jonne kutsutaan sukulaisia ja ystäviä. Useimmiten kastetoimituksen jälkeen järjestetään tarjoilu. Kastetilaisuuden voi kuitenkin järjestää niinkin, ettei paikalla ole kuin kastettava, pappi ja kaksi todistajaa.

Kasteen voi järjestää jumalanpalveluksen yhteydessä, perheen kotona, seurakunnan tiloissa tai muussa sopivassa tilassa. Seurakunnan tilojen varaamisesta voi sopia kastetta varatessa.

Leppävirran seurakunnassa kasteita toimitetaan lauantaina klo 11 ja klo 15 ja sunnuntaina klo 12 jälkeen. Tarvittaessa kasteita voidaan järjestää muinakin päivinä. Varaukset hoidetaan kirkkoherranviraston kautta. Pappi ottaa vanhempiin yhteyttä ennen kastetta ja sopii ajan keskustelulle. Kastekeskustelussa käydään läpi kasteen käytännön järjestelyjä ja merkitystä sekä katsotaan paperit kuntoon.

Vanhempaa lasta, nuorta tai aikuista kastettaessa menetellään pitkälti samalla tavalla kuin vauvaa kastettaessa. Myös vanhempi kastettava tarvitsee kaksi kummia, joita koskevat samat säädökset kuin vauvan kohdalla.

Kastejärjestelyt

Voit aloittaa kastejärjestelyistä sopimisen ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon, puh 040 176 3555  . Tällöin voit esittää toivomuksen esimerkiksi kastepapista, jonka kanssa käytännön järjestelyistä sovitaan vielä tarkemmin.

Jos vanhemmat eivät toivo toisin, kastetun lapsen nimi luetaan kastetta seuraavan viikon sunnuntaijumalanpalveluksessaja seurakunta rukoilee hänen ja hänen läheistensä puolesta. Nimi tulee näkyville myös paikallislehteen kirkollisiin ilmoituksiin.

Kastetun lapsen nimi lisätään, vanhempien niin toivoessa, myös kirkon kastepuuhun messussa, jossa seurakunta myös rukoilee kastetun lapsen puolesta.

Kastekynttilä

Pappi tuo tullessaan kastekynttilän sekä kaste- ja kummitodistukset. Mikäli kaste on muussa kuin omassa seurakunnassa, hae kynttilät ja todistukset oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

 

 

Lapsen nimen valinnasta löydät tietoa tästä.

Leppävirran seurakunnan kasteoppaan löydät tästä

Kastepuu, jossa lasten nimet kirjoitettuna vihreisiin lehtiin

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät