Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkolaki 3 luku 3 § 4 momentti). Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkneuvostolle ja toimitetaan Leppävirran seurakunnan seurakuntatoimistoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, kirkkoneuvosto valmistelee ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Kirkon jäsenenä

Kun kuulut kirkkoon, olet rippikoulun käynyt ja konfirmoitu

*sinut voidaan vihkiä kirkolliseen avioliittoon
*voit saada kutsun kummiksi
*sinut voidaan siunata hautaan
*voit toimia luottamushenkilönä

Luottamushenkilöt - osallistumista ja vastuuta

Seurakuntalaisten edustajina luottamushenkilöt käyttävät seurakunnissa ylintä valtaa. He ovat päättämässä, vaikuttamassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustoissa ja -neuvostoissa sekä johtokunnissa.

Luottamushenkilöt valitaan vaaleissa neljä vuotta kestävälle kaudelle.

Kirkollisverolla huolehditaan, että

*työntekijät ovat käytettävissä elämän tärkeissä tapahtumissa ja arjessa
*hautausmaat pysyvät kunnossa
*heikko-osaisia autetaan
*tarjoalla on monipuolista toimintaa eri-ikäisille
*perheitä autetaan kasvatustehtävässä
*kirkoista ja seurakuntien tiloista huolehditaan

Hätäaputili

Diakonian hätäaputilille kootaan kolehteja ja esim. merkkipäivämuistamisia, joilla autetaan erityisesti niitä leppävirtalaisia jotka vaikean elämäntilanteen ja muun avun riittämättömyyden takia ovat hätätilassa. Tilin numero on FI80 5230 0140 0529 95

Rahankeräyslupa:  RA/2020/1481, Poliisihallitus 20.11.2020."Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain." Gal. 6:2

Vapaaehtoistyöstä mielekkyyttä elämään

Seurakunnassa voi toimia monenlaisissa vapaaehtoistehtävissä. Lisätietoa vapaaehtoistoiminnan sivulla.