Häät, vihkiminen

Parisuhde on ainutlaatuinen ja elämää rikastuttava lahja. Avioliitossa voimme turvallisesti opetella elämään yhdessä ja jakamaan myös syvimpiä pelkojamme ja unelmiamme.

Avioliitto on Jumalan ihmiselle antamana tehtävänä Hänen erityisessä suojeluksessaan, ja kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeisintä onkin Jumalan siunauksen pyytäminen liitolle. Alttarilta lähdetään yhteiseen elämään aviopuolisoina, seurakunnan rukousten kannattelemina ja Jumalan siunaamina. Tähän siunaukseen voi turvata myös suhteen vaikeissa vaiheissa.

Vihkivalmistelut

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä myös verkossa.

Vihkipaikan ja -papin varaaminen

Voit aloittaa vihkijärjestelyt soittamalla kirkkoherranvirstoon tai käymällä paikan päällä Keskustelussa sovitaan vihkiaika, -paikka sekä pappi ja kanttori. Kirkko kannattaa varata hyvissä ajoin, jotta vihkiminen onnistuu toivomanasi päivänä. Voit esittää toivomuksen myös vihkivästä papista.

Kuulutukset kirkossa ja lehdissä

Seurakuntavirastossa sovitaan myös, missä kirkossa ja milloin vihkiparin avioliittoaikomus luetaan. Kirkossa kuuluttaminen ei ole pakollista, mutta siinä myös seurakunta liittää avioliittoon aikovat esirukouksiinsa. Vihkimisen jälkeen vihittyjen nimet julkaistaan myös paikallislehdessä, mikäli vihkipari niin tahtoo.

Hääpari tulossa alttarilta

Vihkikeskustelut

Vihkimistä edeltää yleensä tapaaminen vihkimisen suorittavan papin kanssa. Tapaamisessa tutustutaan vihkipaikkaan, käydään läpi vihkikaavaa ja pohditaan yhdessä avioliiton merkitystä. Keskusteluun voidaan myös yhdistää vihkiharjoitus.

Vihkitilaisuuteen voi kuulua monenlaista musiikkia, ja siitä sovitaan erikseen kanttorin kanssa. Alku- ja päätösmusiikkina käytetään useimmiten tunnettuja häämarsseja. Tilaisuudessa lauletaan lisäksi ainakin yksi virsi. Myös muuta tilaisuuteen sopivaa laulu- ja soitinmusiikkia voi esittää.

Kirkolliset toimitukset ovat aina luonteeltaan myös jumalanpalveluksia ja tämä heijastuu myös niiden teksteissä ja musiikissa. Kannattaakin olla musiikkitoiveiden suhteen hyvissä ajoin yhteydessä tilaisuuden kanttoriin.