Hautojen hoito ja hallinta

Hautojen hoito

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudan hoidosta  voi tehdä sopimuksen seurakunnan kanssa ottamalla yhteyttä taloustoimistoon tai kirkkoherranvirastoon. Virastot ovat auki ma, ti ja to 9-15 tai tarvittaessa sopimuksen mukaan ajanvarauksella.

Haudanhoitosopimuksen päätyttyä seurakunta lähettää uuden tarjouksen haudan hoidosta. Maksamalla tajouslaskun haudan hoito jatkuu.

Haudan hallinta

Hautaoikeuden haltija toimii yhteyshenkilönä seurakuntaan päin, edustaa vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä, jotka voivat tulla hautaan haudatuksi. Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta, päättää haudalle sijoitettavasta muistomerkistä sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa.


Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan kirkkolain mukaan hautaa luovutettaessa.
Jos sopimusta hautaoikeuden haltijasta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Nämä henkilöt ovat haudan oikeudenomistajia, ellei toisin ole sovittu. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

(KL 17, § 3)

 

Haudanhoitohinnaston löydät tästä

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen