Lähetystyö

Lähetystyön perusta on kaste- ja lähetyskäskyssä, jonka Vapahtajamme antoi meille:
 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20)

Leppävirran seurakunnalla on useita kohteita, joita tuetaan sekä talousarviomäärärahoilla että vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Valittujen nimikkokohteiden punaisena lankana on sekä raamatunkäännöstyö että lasten tukeminen.

 

Nimikkokohteet

Raamatunkäännöstyö

Seurakunnalla on sopimus Kansanlähetyksen kanssa Jukka ja Kaisa Sadeharjun työn tukemisesta Papua-Uudessa-Guineassa. He tekevät siellä työtä Wycliffe-järjestön raamatunkäännösprojekteissa. Tutustu heidän nettisivuihinsa tästä.

Tuemme Suomen Lähetysseuran kautta raamatunkäännöstyötä Thaimaassa.

Raamatunkäännöstyötä tuetaan myös Namibiassa Suomen Pipliaseuran kautta.

Rovastikunnallinen lähetyskohde on Nyakaton raamattukoulu Namibiassa.

 

Kummilapsitoiminta

Kummisopimusten kautta tuemme lukutaitoluokan toimintaa Venezuelassa, sekä  Angolassa olevaa lukiolaisten ryhmää, joka  on erityisesti seurakuntamme nuorten nimikkoryhmä.

Miesten saunapiiri tukee Dessien AIDS-orpoja koululaisia Etiopiassa.

 

Seurakunta- ja evankelioimistyö

Seurakunnalla on myös kohdesopimus Suomen Lähetysseuran kautta Viktoria-järven hiippakunnan kanssa Tansaniassa. Sopimuksen mukaan seurakunta tukee evankeliointityön projektia Mwanzan alueella. Tähän liittyen seurakunnalla sopimus myös Mwanzan alueen lasten tukemisesta. Erityisenä painopisteenä lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisprojekti. Näin sopimus linkittyy myös lapsityön teemaan.

Tuemme myös Thaimaan luterilaisen kirkon seurakuntatyötä.

 

Muut nimikkokohteet

Medialähetys Sanansaattajien kautta tuetaan erityisesti naisille suunnattujen kristillisten radio-ohjelmien tuottamista Intian Gujaratissa.

YouTube-video

Lähetysrengas

Lähetysrenkaan kautta saat tietoa lähetystyöstä, kuulumisia lähetyskohteista ja nimikkolähettien kiertokirjeitä. Lähetysrenkaan postia saa sähköisesti tai perinteisenä kirjepostina tilaamalla Kirsti-papilta.

Lähetysrenkaaseen kuuluminen ei velvoita mihinkään, mutta antaa tietoa lähetyksen kannatuskohteistamme ja sitä kautta myös rukousaiheita lähetystyön puolesta.

Lähetystyötä voit tukea vapaaehtoisella tukimaksulla tilille: Leppävirran Op FI13 523001 100002 06. Suoraveloituksessa, tietokoneella tai pankkisiirrolla maksettaessa tulisi olla mukana maininta: Lähetysrengas.

Ystävyysseurakunnat ja -kirkot

Rautalammin rovastikunnan yhteinen ystävyysseurakunta on Länsi-Inkerinmaalla sijaitseva Skuoritsan seurakunta. Rovastikunnan yhteisistä varoista tuetaan seurakunnan toimintaa. http://www.inkerinkirkko.fi/lansi-inkerin-rovastikunta/

Rovastikuntana tuemme myös Tansaniassa sijaitsevaa Nyakaton koulutuskeskusta. Keskuksessa koulutetaan pappeja, evankelistoja ja seurakuntatyöntekijöitä tansanialaisten seurakuntien palvelukseen. https://www.gpenreformation.net/members/nyakato-lutheran-bible-college/

Hiippakunnan yhteinen ystävyyskirkko on Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko. Kirkko on alueen ainoita luterilaisia kirkkoja ja kaipaa niin aineellista kuin hengellistäkin tukeamme. http://www.elcjhl.org/

 

Tutustu lähetystyöhön.

 

VIdeolla esiintyvät myös nimikkolähettimme Jukka ja  Kaisa Sadeharju

YouTube-video