Kirkkovaltuusto


Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säädöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

 

Kirkkovaltuuston jäseninä kaudella 2019-2022 toimivat

Arvio, Ilkka
Hämäläinen, Matti
Hiltunen, Noora
Huovinen, Taina
Jäntti, Esa
Juvonen, Helvi, puheenjohtaja
Kansanen, Laura
Kilpeläinen, Paula, varapuheenjohtaja
Kinnunen, Sirpa
Kolehmainen, Leena
Koponen, Arja
Korhonen, Kaisa
Luostarinen, Tuomo
Lyytikäinen, Jukka
Nissinen, Eija
Nissinen, Sanna
Parviainen, Eija
Pennanen, Eeva-Liisa
Pienimäki, Veli-Pekka
Pitkänen, Suvi
Ropponen, Heikki
Tapanainen, Aarne
Tossavainen, Kari

 

Kirkkoneuvosto


Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa ja seurakunnan hallintoa sekä talouden että omaisuuden hoitoa kirkkolainsäädännön ja tarvittavan muun lainsäädännön sekä säädösten perusteella huomioiden kirkkovaltuuston asettamat tavoitteet.

 

Kirkkoneuvoston jäseninä kaudella 2021-2022 toimivat

Ritari, Teppo, puheenjohtaja, kirkkoherra
Lyytikäinen, Jukka, varapj. (varjäs. Nissinen, Eija)
Arvio, Ilkka (varaj. Koponen, Arja)
Hiltunen, Noora (varaj. Kanniainen, Jouko)
Hämäläinen, Matti (varaj. Jäntti, Esa)
Parviainen, Eija (varaj. Nissinen, Sanna)
Pennanen, Eeva-Liisa (varaj. Kupiainen, Mirja)
Luostarinen, Tuomo (varaj. Tossavainen, Kari)
Kinnunen, Sirpa (varaj. Pienimäki, Veli-Pekka)

Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.