Kirkkovaltuusto


Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säädöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

 

Kirkkovaltuuston jäseninä kaudella 2023-2026

Arvio, Ilkka
Heiskanen, Pertti 
Huovinen, Sanna, ([email protected])
Hämäläinen Mari-Annukka, (050 5933360, [email protected])
Hämäläinen, Matti, (040-0380190, [email protected])
Kauhanen, Ulla, (040 8212168, [email protected])
Kinnunen, Sirpa, ( 0400 481703, [email protected]), puheenjohtaja
Kolehmainen, Leena, (050 5305280, [email protected])
Koponen, Arja, (040 5798962, [email protected])
Korhonen, Kaisa, (050 5366688, [email protected])
Lyytikäinen, Jukka, (0500 376581, [email protected])
Nissinen, Eija, 
Nissinen, Sanna, (040 5882178), varapuheenjohtaja
Ojala, Hanni-Mari, (040 8274933, [email protected])
Parviainen, Eija, (050 3067149, [email protected])
Pennanen, Eeva-Liisa, (0400 579224, [email protected])
Ropponen, Heikki
Päivi Räisänen
Ryytty, Markku, (044 5290187, [email protected])
Tiitinen, Kari, (0500 167710)
Tirkkonen, Pirjo, (0400 346357)
Tossavainen, Kari, (0400 964352)
Tykkyläinen, Juha, (044 5723200)

 

Kirkkoneuvosto


Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa ja seurakunnan hallintoa sekä talouden että omaisuuden hoitoa kirkkolainsäädännön ja tarvittavan muun lainsäädännön sekä säädösten perusteella huomioiden kirkkovaltuuston asettamat tavoitteet.

 

Kirkkoneuvoston jäseninä kaudella 2023-2024 toimivat

Tapanainen, Kirsti, puheenjohtaja, kirkkoherra 
Lyytikäinen, Jukka, varapj. (varajäsen Ilkka Arvio)
Huovinen, Sanna (Kauhanen Ulla)
Hämäläinen, Matti (Tiitinen Kari)
Nissinen, Eija (Korhonen Kaisa)
Parviainen, Eija (Ojala Hanni-Mari)
Pennanen, Eeva-Liisa (Koponen Arja)
Ropponen, Heikki (Heiskanen Pertti)
Tossavainen, Kari (Pohjonen Sakari)
 

Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.