Nimilaki

Tässä käsitellään nimilakia niiltä osin, kun se koskee lapsen etu- ja sukunimen valintaa.

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2019 alusta. Uudella lailla nimiin liittyvää valinnanvapautta lisättiin ja kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennettiin muun muassa mahdollistamalla sukunimiyhdistelmät.

Kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvat säännökset väljentyivät. Rinnan kansainvälistymisen kanssa turvataan kuitenkin myös perinteisen kotimaisen nimikulttuurin säilymistä. Käytössä olevien sukunimien suoja säilyy pääosin nykyisenä. Lapsen edun huomioon ottaminen lapsen nimiä koskevassa päätöksenteossa vahvistui.

Etunimiä entisen kolmen sijaan neljä

Etunimiä voi antaa maksimissaan neljä. Etunimen ei enää edellytetä olevan kotimaisen nimikäytännön mukainen, vaan ehdotettua uutta etunimeä arvioidaan suhteessa kaikkiin Suomessa käytössä oleviin etunimiin riippumatta siitä, minkä maan nimikulttuurista nimi on lähtöisin.

Etunimen hyväksyttävyyteen liittyviä ehdottomia esteitä tarkennetaan. Esimerkiksi etunimen aiheuttamaa haittaa tulee arvioida eri tavalla lapselle annettavan nimen ja täysi-ikäisen henkilön oman nimenmuutoksen kohdalla.

Lapsen nimenantovelvoitetta koskeva määräaika nousee nykyisestä kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Sukunimiyhdistelmät 

Lain mukaan kahdesta eri sukunimestä voidaan muodostaa sukunimiyhdistelmä. Näin esimerkiksi lapsella voi olla nimiyhteys kumpaankin vanhempaansa tilanteessa, jossa vanhemmilla on eri sukunimet.

Sukunimiyhdistelmän salliminen ottaa huomioon entistä paremmin perheiden erilaiset tilanteet ja lisää tasa-arvoisuutta ja yhtenäisyyttä esimerkiksi avoliitto- ja uusperheissä. Puolisoiden yhtäläinen oikeus muodostaa sukunimiyhdistelmä toistensa sukunimistä kunnioittaa puolisoiden tahtoa muodostaa nimiyhteys toisiinsa ilman, että kumpikaan joutuu luopumaan omasta nimi-identiteetistään tai nimiyhteydestä mahdolliseen lapseen.

Puolisot voivat edelleen valita myös yhden yhteisen sukunimen, joka siirtyy sellaisenaan lapselle.

Lapsen sukunimeksi voidaan valita myös vieraan valtion nimikulttuurin mukaisesti muodostettu sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, jos vanhemmilla on kansalaisuutensa tai muuhun siihen rinnastettavan seikan perusteella yhteys tähän valtioon. 

 

Pappi valelee vettä kastepukuisen lapsen päähän