Vihkiminen ja avioliiton esteiden tutkinta

Vihkimistä edeltää avioliiton esteiden tutkinta, jolla varmistetaan voivatko kihlakumppanit solmia keskenään avioliiton.

Avioliiton ehdottomia esteitä ovat kihlakumppaneiden voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, biologinen sukulaisuus suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa, adoptiolapsisuhde suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa, sisaruus tai puolisisaruus.

Kihlakumppaneiden tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Pariskunta voidaan kuitenkin vihkiä kirkolliseen avioliittoon, vaikka parin toinen osapuoli ei kuuluisi ev.lut. kirkkoon, mutta on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Jollei toinen tai kumpikaan vihittävistä ole minkään kirkon jäsen, vihkimisen hoitaa maistraatti. Jos vain toinen kuuluu kirkkoon, voi maistraattivihkimisen jälkeen toimittaa avioliiton kirkollinen siunaus.

Avioliiton esteiden tutkinta voidaan tehdä sähköisesti. Palveluun pääset täältä.

Avioliiton esteiden tutkinnat  voi halutessaan tehdä  kirkkoherranvirastossa (040 176 3555 ) tai Kuopion aluekeskusrekisterissä ( 040 4848 211)  

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen vihkipäivää.
Annettu todistus on voimassa neljä kuukautta.

Esteiden tutkinta eli kuulutukset voidaan lukea kirkossa morsiusparin toivomana sunnuntaina.

Häistä löydät lisää tietoa tästä.

Morsiuspari