Johtokunnat

 

Johtokunnat ovat asioita valmistelevia työryhmiä, joiden puheenjohtajina toimivat luottamushenkilöt. Johtokunnat työskentelevät yhdessä työntekijöiden kanssa.

Leppävirran seurakunnassa on kolme johtokuntaa: Diakoniatyön johtokunta, Kasvatustyön johtokunta ja Yleisen seurakuntatyön johtokunta.

 

Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta 2021-2022

pj Taina Huovinen

vpj Eija Nissinen

jäsenet
Aarne Tapanainen
Arja Koponen
Matti Kansanen
Veli-Pekka Pienimäki

varajäsen Kaisa Korhonen
varajäsen Olavi Voutilainen

Diakoniatyöstä vastaava teologi Sanna Ryytty

 

Kasvatustyön johtokunta 2021-2022

 

pj Kari Tossavainen

vpj Suvi PItkänen

jäsenet
Sanna Nissinen
Juha Kumpulainen
Eila Rönkkö
Ville Muttonen
Mirja Kupiainen

varajäsen Paula Tawast

Kasvatustyöstä vastaava teologi Antti Viisteensaari

 

Yleisen seurakuntatyön johtokunta 2021-2022

 

pj Leena kolehmainen
vpj Esa Jäntti

jäsenet
Pertti Heiskanen
Mikko Laitinen
Auli Kolari
Laura Kansanen

varajäsen Anne Aholainen
varajäsen Tapio Niemelä

Yleisestä seurakuntatyöstä vastaava teologi Kirsti Tapanainen