Nuoria istumassa ja tutkimassa Raamattua

Riparille leiriohjaajaksi

Leirinohjaaja on ikään kuin isosten isonen, joka vastaa vaikkapa leirin iltaohjelmista ja monista muista käytännön asioista. Jokaisella leirillä työskentelee 1 leiriohjaaja, joiden vastuualue eroaa isosen tehtävistä.Leirinohjaajan on oltava 18v. täyttänyt ja hänellä tulee olla kokemusta isosena toimimisesta ja todistus RO -toiminnasta, vähintään yhdeltä vuodelta.

Mitä leiriohjaajalta odotetaan?

 • isoskokemusta
 • huumoria
 • kärsivällisyyttä
 • vastuullista asennetta työtehtävään
 • ajokortista on apua, sillä leiriohjaaja joutuu joskus käymään vetäjien ja emäntien asioilla kirkkoherranvirastolla sekä kaupassa.

Haku päättyy ma 26.4.

Leiriohjaajahakemus on sähköinen lomake ja löydät sen täältä.

 

Tässä ensialkuun leiriohjaajan tehtävistä

 1. valvonta
 • valvoo vetäjien kanssa leirikeskuksen ulkoalueita mahdollisilta ulkopuolisilta kävijöiltä
 • huolehtii vetäjien kanssa leirin sisäisestä järjestyksestä
 • huolehtii leiriläisten sekä isosten hiljaisuudesta
 • ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä vetäjiin
 • ei käytä rangaistusvaltaa
 • nukkuu leirin kanssa, ei saunatuvalla

 1. majoituksen organisointi
 • suunnittelee majoituksen isosten kanssa
 • seuraa huoneiden ja välineiden kuntoa (mahdollinen ilkivalta yms.)

 1. siivouksen organisointi
 • valvoo päivittäiset siivoustehtävät sekä organisoi loppusiivouksen

 1. tilojen järjestelyt
 • yhteistyössä isosten kanssa huolehtii seurakunnan tavaroista, tilojen valmistelusta (roudaukset)

 1. vapaa-ajan ohjaus
 • yhdessä isosten kanssa suunnittelee toimintaa, ulkoleikkejä, liikuntaa ja kilpailuja vapaa-ajalle

 1. iltaohjelmat
 • vastaa isosten kanssa yhteistyössä
 • huolehtii ohjelman henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta
 1. palaverit
 • osallistuu tarvittaessa ennen leiriä sekä aina leirin aikana leiritiimin yhteisiin palavereihin
 1. huolehtii juoksevista asioista kuten tukussa/ kaupassa / virastossa käynnit.
   
 2. Huolehtii tarvittaessa nurmikonleikkuusta kiinteistöpuolen ohjeistuksen mukaisesti.

Jokainen riparitiimi käy läpi leiriohjaajan kanssa lisäksi niitä tehtäviä, jotka kyseisellä riparilla hänelle kuuluvat em. työlistan ohella.

YouTube-video