Nuoria istumassa ja tutkimassa Raamattua

Riparille leiriohjaajaksi

Leirinohjaaja on ikään kuin isosten isonen, joka vastaa vaikkapa leirin iltaohjelmista ja monista muista käytännön asioista. Jokaisella leirillä työskentelee 1 leiriohjaaja, joiden vastuualue eroaa isosen tehtävistä.Leirinohjaajan on oltava 18v. täyttänyt ja hänellä tulee olla kokemusta isosena toimimisesta ja todistus RO -toiminnasta, vähintään yhdeltä vuodelta.

Mitä leiriohjaajalta odotetaan?

 • isoskokemusta
 • huumoria
 • kärsivällisyyttä
 • vastuullista asennetta työtehtävään
 • ajokortista on apua, sillä leiriohjaaja joutuu joskus käymään vetäjien ja emäntien asioilla kirkkoherranvirastolla sekä kaupassa.

Leiriohjaajan 2024 hakemuslomakkeen löydät tästä

 

Tässä ensialkuun leiriohjaajan tehtävistä

 1. valvonta
 • valvoo vetäjien kanssa leirikeskuksen ulkoalueita mahdollisilta ulkopuolisilta kävijöiltä
 • huolehtii vetäjien kanssa leirin sisäisestä järjestyksestä
 • huolehtii leiriläisten sekä isosten hiljaisuudesta
 • ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä vetäjiin
 • ei käytä rangaistusvaltaa
 • nukkuu leirin kanssa, ei saunatuvalla

 1. majoituksen organisointi
 • suunnittelee majoituksen isosten kanssa
 • seuraa huoneiden ja välineiden kuntoa (mahdollinen ilkivalta yms.)

 1. siivouksen organisointi
 • valvoo päivittäiset siivoustehtävät sekä organisoi loppusiivouksen

 1. tilojen järjestelyt
 • yhteistyössä isosten kanssa huolehtii seurakunnan tavaroista, tilojen valmistelusta (roudaukset)

 1. vapaa-ajan ohjaus
 • yhdessä isosten kanssa suunnittelee toimintaa, ulkoleikkejä, liikuntaa ja kilpailuja vapaa-ajalle

 1. iltaohjelmat
 • vastaa isosten kanssa yhteistyössä
 • huolehtii ohjelman henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta
 1. palaverit
 • osallistuu tarvittaessa ennen leiriä sekä aina leirin aikana leiritiimin yhteisiin palavereihin
 1. huolehtii juoksevista asioista kuten tukussa/ kaupassa / virastossa käynnit.
   
 2. Huolehtii tarvittaessa nurmikonleikkuusta kiinteistöpuolen ohjeistuksen mukaisesti.

Jokainen riparitiimi käy läpi leiriohjaajan kanssa lisäksi niitä tehtäviä, jotka kyseisellä riparilla hänelle kuuluvat em. työlistan ohella.