Uutiset

Tällä sivulla kerromme seurakunnan toimintaan liittyviä uutisia: henkilömuutoksia, tiloihin liittyviä uudistuksia ja muuta, mikä ansaitsee tulla uutisoiduksi.

Uutislistaukseen

Julistus kahdesta rukouspäivästä

Tasavallan presidentti on perinteiseen tapaan antanut julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuodelle 2024.

KYR_logo_RGB-1020x847.png

Kuvassa sydän, liekki, kämmen ja teksti muodostavat neliön, jokainen kuva on oma nurkkansa. Teksti: Kristittyjen ykseyden rukousviikko.


Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2024

”Rakasta Herraa Jumalaasi … ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
(Luuk. 10:27)

Ihminen on tarkoitettu elämään muiden ihmisten kanssa. Voimme pitää asiaa itsestään selvänä, mutta todellisuus on näyttänyt, että asian äärellä on syytä rauhoittua. Tästä syystä vuoden 2024 rukousviikon teema muistuttaa meitä lähimmäisten huomioimisen tärkeydestä. Oikeudenmukaisuus ja sovinto ovat läsnä rukouspäivinä 18. tammikuuta ja vastuuviikolla 24. lokakuuta.

Elämme erilaisten murrosten aikaa. Vastakkainasettelu on lisääntynyt puheissa, sosiaalisessa mediassa ja ihmisten mielissä. Varsinkin lapset ja nuoret ovat kantaneet huolta kiristyneestä ilmapiiristä. Koulujen pihoilla etenkin maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret kohtaavat usein hyväksynnän sijaan ulkopuolisuutta, joka tuo mukanaan lisää katkeruutta ja väärinymmärryksiä.

Rakennetaan siis yhdessä yhteiskunta, jossa toivo on pelkoa vahvempi. Tässä työssä me jo varttuneemmat sukupolvet olemme paljon vartijoita esimerkkimme voimin. Tukekaamme siis heitä, joilla on vaikeuksia saada äänensä kuulluksi. Katsokaamme, että teemme osaltamme kaikkemme sen eteen, että jokaisella ihmisellä olisi sosiaalinen turvaverkko ympärillään. Joskus voi olla nimittäin niin, että saatamme tarvita vuorostamme muiden apua.

Kohdatkaamme siis lähimmäisemme rakkaudella ja hyvyydellä. Näin me haluamme myös itseämme kohdeltavan. Vaikeina aikoina olemme vahvempia vain yhdessä.

Helsingissä 25.11.2023

Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö

18.1.2024 10.00