Uutiset

Tällä sivulla kerromme seurakunnan toimintaan liittyviä uutisia: henkilömuutoksia, tiloihin liittyviä uudistuksia ja muuta, mikä ansaitsee tulla uutisoiduksi.

Uutislistaukseen

leppkko2.jpg

Leppävirran seurakunnassa on avoinna kirkkoherran virka

19.11.2021 08.47

KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

on julistanut haettavaksi Leppävirran seurakunnan kirkkoherran viran. Virka tulee avoimeksi 1.8.2022.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Leppävirran seurakunnan kirkkovaltuusto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut Suomen ev.lut. kirkon pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake), josta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Leppävirran seurakunta on ilmoittanut, että Leppävirran seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:

 • hengellisen johtajuuden näkyä ja kykyä,

 • kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin,

 • kykyä arvioida seurakunnan toimintaedellytyksiä,

 • hyviä viestintä-, vuorovaikutus ja verkostoitumistaitoja sekä

 • seurakunnallista esimieskokemusta.

Hakuaika alkaa 19.11.2021 ja hakuaika päättyy 20.12.2021 klo 15.00.

Haastattelu järjestetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa ja/tai etäyhteydellä 13.1.2022. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan tarkempi ajankohta ja haastattelun toteuttamistapa. Osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin.

Virkaa haetaan KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry3/#/joblist.

Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Nimikirjanote -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Lääkärintodistus -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

 Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Teppo Ritari: puh. 040 550 8200 tai teppo.ritari(at)evl.fi