Uutiset

Tällä sivulla kerromme seurakunnan toimintaan liittyviä uutisia: henkilömuutoksia, tiloihin liittyviä uudistuksia ja muuta, mikä ansaitsee tulla uutisoiduksi.

Uutislistaukseen

Rukouspäiväjulistus

Tasavallan presidentti on antanut perinteisen rukouspäiväjulistuksen

322688840_677573260731114_255420264726413510_n.jpg

Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2023

Tehkää hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. (Jesaja 1:17)

Jokaisen ihmisen tulisi saada osakseen hyvää, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua. Vuoden 2023 rukousviikko muistuttaa meitä arvoista, jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia ja rauhaa. Jokainen ihminen on kallisarvoinen ja ainutlaatuinen luomus. Kun ihmisten välillä vallitsee tasa-arvo, oikeudenmukainen kohtelu ja rauha, se takaa hyvinvoinnin ei vain yhteiskunnalle vaan koko luomakunnalle.

Elämme suurten katastrofien keskellä, jotka vaikuttavat Euroopassa, myös Suomessa. Euroopan suuret pakolaisvirrat, koronapandemia, ilmastokriisi ja Venäjän sota Ukrainaa vastaan ovat lisänneet epävarmuutta tulevaisuudesta. Ihmiset kokevat turvattomuutta ja huomaavat että ihminen ei voi kontrolloida kaikkia maailman tapahtumia. Erilaiset kriisit haastavat yhteiskuntaamme ja tuovat mukanaan ilmiöitä, jotka voivat luoda vastakkainasettelua, vihapuhetta, epäluuloisuutta, rasismia ja eriarvoisuutta eri ihmisryhmien välille.

Tässä ajassa meidän on hyvä muistaa, että opetus hyvän tekemisestä ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta kuuluu kaikille. Se rohkaisee tavoittelemaan oikeudenmukaisuutta, sovintoa, rauhaa sekä vahvistamaan yhteisöllisyyttä.

Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18. tammikuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24. lokakuuta muistuttavat meitä lähimmäisenrakkaudesta turvattomassa asemassa olevia kohtaan.

Jokainen ihminen on tasa-arvoinen. Jokainen voi omalta osaltaan toteuttaa oikeudenmukaisuutta, torjua rasismia ja syrjintää, edistää tasa-arvoa, tehdä hyvää ja osoittaa vieraanvaraisuutta muukalaisia kohtaan omassa lähiympäristössään.

Jeesus antoi käskyn rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Lähimmäisyys koskee jokaista ihmistä, ei vain oman kansan tai oman uskonnon jäsentä; hyväksytään erilaiset ihmiset rodusta, ihonväristä, yhteiskunnallisesta asemasta, uskonnosta tai sukupuolesta riippumatta. Erityisesti pakolaiset, yksinäisyyden keskellä elävät, vanhukset, nuoret ja lapset tarvitsevat turvaa ja huolenpitoa. Jokainen ihminen on lähimmäisemme, kaikki kohtaamamme ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme.

Rukouspäivinä kirkot yhtyvät yhteiseen rukoukseen rauhan, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja sovinnon puolesta.

17.10.2022

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti

18.1.2023 16.34