Kodin siunaus

Kodin siunaaminen on vanha kristillinen tapa. Kotia siunattaessa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta sen asukkaille ja vieraille. Kodin siunaus on on puhutteleva ja lämminhenkinen uuden tai uudistetun asuinpaikan juhlahetki kodin asukkaille ja heidän omaisillen ja ystävilleen.

Rukoushetken voi yhdistään esimerkiksi tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan. Siunaus voidaan pitää myös kirkossa olleen kastetoimituksen jälkeen tai se voi olla osa kastetoimitusta rukouksen muodossa.

Kun haluat kodillesi siunauksen, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon (040 176 3555) papin varaamista varten.

Kodinsiunaus: pappi ja perhe olohuoneessa